БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМ
ЗАРЛАЛ
ИТХ-ийн тогтоол
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Амьжиргааг дэмжих зөвлөл байгуулах тухай 2 2016-01-15
Ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 1 2016-01-15
Эд хөрөнгө актлах тухай 3 2016-01-15
Хэсгийн төв байгуулах тухай 4 2016-02-05
Санал дэмжих тухай 5 2016-02-29
Сурталчилгааны материал байрлуулах тухай 6 2016-03-30
Хаягжуулалтын тухай 7 2016-04-04
Төлөвлөгөө батлах тухай 8 2016-04-04