БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМ
ЗАРЛАЛ
ГХБХБХ Мэргэжилтэн